เยื่อกระดาษรีไซเคิล

 

                 เยื่อกระดาษรีไซเคิลจากกระดาษกล่องเครื่องดื่ม สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาเป็นวัตถุดิบใหม่ได้หลากหลายประเภท  เช่น กระดาษถนอมสายตา (Eco Paper)  ที่สามารถนำไปผลิตต่อเป็นสมุดหรือถุงกระดาษได้

 

On Screen Facebook Popup by Infofru

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

Close