มารู้จักที่มาของกล่องนม ก่อนเลยดีกว่า

milk1.jpg

       กล่องเครื่องดื่ม หรือที่เราๆ เรียกกันว่า กล่องนมนั้น มี 2 ประเภท คือ 
            1. กล่องยูเอชที มีกระดาษ อะลูมิเนียมฟอยล์ และพลาสติก ประเภทโพลีเอททีลีน เป็นส่วนประกอบ ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยไม่ต้องแช่เย็น 
            2. กล่องพาสเจอไรซ์ มีส่วนประกอบเป็นกระดาษ และพลาสติกเท่านั้น จึงต้องแช่เย็น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่เก็บไว้ได้นาน

milk2.jpg

         ปัจจุบันกล่องเครื่องดื่ม เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะกล่องปลอดเชื้อที่คงคุณค่าและเก็บความสดใหม่ให้กับเครื่องดื่มได้นานถึง 6 เดือนโดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย และไม่ต้องแช่เย็น จึงปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทุกวัย เมื่อไม่ต้องแช่เย็นก็ไม่ต้องเปลืองค่าไฟ น้ำหนัก กล่องเบายังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่งกระดาษซึ่งเป็นวัสดุหลักในการผลิตกล่องมาจากสวนป่าที่ปลูกทดแทนต่อเนื่องพร้อมหมุนเวียนมาใช้ใหม่ (renewable) จึงไม่ต้องทำลายป่าไม้จากธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าเจ้ากล่องเครื่องดื่มนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการนำไปรีไซเคิล ซึ่งไม่มีส่วนใด เหลือทิ้งเป็นขยะเลยทีเดียว    

กล่องเครื่องดื่มนำไปรีไซเคิลเป็นอะไรบ้าง 
          กระดาษเครื่องดื่มผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีเยื่อใยยาว    เยื่อใยยาวนั้นเป็นเยื่อกระดาษที่ได้มาจากต้นสนสามใบ(ปลูกประมาณ 100ปี) เยื่อกระดาษใยยาวนั้นต้องนำเข้า 100% ไม่สามารถหาได้จากในประเทศไทย   ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาผลิตลังกระดาษ(ด้านนอก)และกล่องเครื่องดื่ม คุณสมบัติของเยื่อใยยาวนั้นคือความแข็งแกร่งของตัวกระดาษที่มีมากกว่าเยื่อใยสั้น 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

(ต้นสนสามใบ)

           เยื่อกระดาษจึงมีความแข็งแรงกว่าเยื่อกระดาษจากกล่องกระดาษเก่า (old corrugated carton boxes) ที่ผ่านการรีไซเคิลมาหลายครั้ง ดังนั้น เยื่อกระดาษที่ได้มาจากกล่องเครื่องดื่ม จึงเหมาะที่จะนำมาทำเป็นกระดาษกล่องที่ต้องการความแข็งแรงสูง ส่วนพลาสติกและฟอยล์สามารถนำไปทำเป็นอุปกรณ์พลาสติกที่ต้องการความแข็งแรง เช่น ด้ามจับกระทะ หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมฟอยล์รีไซเคิล

(หลังคา Eco-Roof)

(แผ่นเรียบ Eco -Board)