เยื่อกระดาษ

เยื่อกระดาษ

เยื่อกระดาษที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม UHT นั้น เป็นเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นกระดาษเยื่อใยยาว Long Fiber Pulp ที่มีคุณภาพและความแข็งแรงใกล้เคียงเยื่อใหม่จากธรรมชาติ สามารถใช้ทดแทนเยื่อกระดาษเพื่อลดต้นทุนได้

เยื่อกระดาษที่ทางบริษัทฯ จำหน่ายนั้นจะเป็นเยื่อกระดาษเปียก (Wet pulp) ซึ่งจะทำให้ลูกค้านั้นลดต้นทุน ในการผลิตมากกว่าเยื่อกระดาษแห้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังการันตีด้วยมาตรฐาน